Kontakt

Naša lokalita

CASA IDEALE s.r.o.
Šoltésovej 24
811 08 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO 81059/B
IČO: 46 649 026
DIČ: 2023501700
IČ DPH: SK2023501700
Banka: VÚB BANKA,
č.ú.3009894251/0200
Telefón
0904 606060

Kontaktný formulár